15 AMD Dual Core E2 9000e 500GB HDD, 4GB RAM, WLAN, Webcam, Windows 10
How can we contact you?